" /> חברי נשיאות | יחד בתקווה

חברי נשיאות

עו"ד אביחי, נ, ורדי

ישראל ברין – רואה חשבון

פרופסור יחזקאל סידי
מנהל מחלקה פנימית בבי"ח שיבא, תל-השומר

פרופסור רפאל פיינמסר
מנהל מחלקת א.א.ג – מרכז רפואי רבין

פרופסור פטריק סורקין
מנהל יחידת טיפול הנמרץ בבית חולים 'איכילוב'