שמואל מתמודד עם מחלת ALS – אנא! היו שותפים בהצלת המשפחה האומללה.

שמואל מתמודד עם מחלת ALS
הילדים שבבית חווים מציאות כואבת של אב חזק שהולך ונובל מול העיניים
ואמא שמבוקר ועד ערב מתמודדת עם מחלת האב ובטיפול בילדים ,בתקווה שלא תתמוטט חלילה.
הילדים קטנים, ההוצאות גדולות והקושי עצום!!
אנא! היו שותפים בהצלת המשפחה האומללה.
הם זקוקים לתרופות, מזון, תמיכה נפשית והוצאות שוטפות.
עזרה בארוחות ליום: 54 ₪
עזרה בסל מזון לשבוע: 180 ₪
השתתפות בתרופות בטיפולים שלא בסל בסכום של 500 לחודש.

אישור עוס שמואל

אישור רפואי שמואל

אישור רפואי שמואל