צור קשר

סניף מרכז:
טלפונים
03-5743230 ,03-6746167
פקס 03-5743234
אימייל yachadbetikva@gmail.com
דואר ת.ד 2099 פתח תקווה, מיקוד 4912002
כתובת מנחת שלמה 7 פתח תקווה

סניף דרום:
טלפונים
 08-8004001 ,08-8004009
פקס 08-8004040