מיוחדים בתקוה

נופשונים וטיולים לילדים המיוחדים שלנו. עשרות רבות של ילדים מיוחדים יוצאים לבלות.

אגף מיוחד ל”ילדים המיוחדים” (בעלי תיסמונות דאון, אוטיזים, ופיגור) מוציאים אותם לקייטנות , נופשונים, טיולים, סופי שבוע, וכדו’, העיקר שיהיה להם כיף ולהורים קצת מנוחה.