הקרן הישראלית למימון תרופות

“הקרן הישראלית למימון תרופות” – הינה פרויקט הדגל של עמותת “יחד בתקווה”. מטרת הקרן לעזור ולתמוך ככל יכולתה בחולים אשר זקוקים לתרופות שאינם ב”סל הבריאות”, לצורך כך מגייסת הקרן משאבים למימון תרופות, ציוד רפואי וטיפולים אשר אינם כלולים ב”סל הבריאות”.

בשנת 1998 חוקק “חוק הבריאות הממלכתי”, אשר קובע את “סל בריאות” אשר יקבל כל אזרח בישראל מקופת החולים אליו הוא משתייך. סל הבריאות נקבע בזמנו לפי סל אשר קופת חולים כללית נתנה לחבריה. והגדיר זאת נכונה מר חיים רמון שר הבריאות דאז שמצא יותר חורים בסל מאשר סל, לצערנו המצב לא השתפר מאז חקיקת החוק אלא הולך ומחמיר מדי שנה בשנה.

כללי
1. ההחלטה על הקמת הקרן התקבלה על רקע הדיון הציבורי הנוקב, ערב אישור תקציב המדינה בחודש מרץ 2005, שחשף את העובדה שמדינת ישראל אינה מקצה את מלוא הסכומים הנדרשים למימון תרופות.
2. זעקת החולים, העומדים מול שוקת שבורה, כשידם אינה משגת לממן את התרופות שמחוץ לסל, בדרך כלל מדובר על תרופות אשר הרופאים מגדירים אותם כתרופות מצילות חיים, מאריכות חיים או משפרות את איכות החיים.
הפניית החולים וטיפולם על-ידי הקרן:
הפניה לקרן לקבלת התרופה נעשית ע”י הרופאים המטפלים בחולים ובהמלצת עובד סוציאלי המטפל במשפחה באמצעות טפסים של הקרן.

גיוס הכספים לקרן:
המימון להפעלת הקרן מגיע מאנשים טובים פרטיים, חברות, גופים ציבוריים ומסחריים אשר מבינים את חשיבות הדבר להצלת חיי אדם,
על מנת להמשיך ולהציל אנשים נוספים, אנו זקוקים גם לעזרתכם, כל תרומה תתקבל בברכה, וכל תרומה יכולה להציל או להאריך חיים.

התרומה לקרן מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
טופס בקשה
רשימת קרנות מימון