הקמת קרנות מימון להצלת חיים

עמותת “יחד בתקווה” מלווה את החולה ובני משפחתו, ובונה עבורו תכנית תמיכה מקיפה, במטרה לפתור בעיותיו ולהשיג עבורו את הטיפול הטוב והמתאים ביותר למצבו הקריטי. לאחר בירור יסודי ומקיף של מצב החולה, אימות המידע הרפואי, ואימות מצבו הכלכלי של החולה לממן את התרופות הדרושות להצלת חייו, מקימה העמותה בשיתוף המשפחה, ידידים, קרוביו ומכריו של החולה, קרן לרכישת התרופות והמכשור הרפואי להם זקוק החולה להצלת חייו, כספי הקרן משמשים לתשלום ישיר לגורם המטפל או לחברת התרופות וסיוע לחולה בעבור הוצאות רפואיות לפי קבלות מצורפות.

במקרה ונשאר יתרות בקרן (עקב הבראה, עודף הכנסות, או חלילה פטירה) מועברת היתרה למקרים אחרים.

חולים המעוניינים לפתוח קרן מימון, יפנו לעמותה באמצעות המייל : yachadbetikva@gmail.com

• טופס בקשה
• רשימת קרנות מימון